Tallers: Desenvolupament d’habilitats parentals

Els Tallers per Pares i Mares són un recurs de suport per les famílies, un espai d’informació, formació i reflexió en aspectes relacionats amb la criança, l’educació i les funcions parentals.

Amb aquests tallers volem promoure espais de reflexió sobre situacions quotidianes, funcionament familiar i comunicació per tal que les famílies puguin adquirir recursos, habilitats i pautes saludables per la dinàmica familiar i el creixement integral dels infants.

Aquestes activitats estan basades en el “Programa de desenvolupament d’habilitats parentals per a famílies” creat per l’Agència de Salut Pública de Catalunya, que amb una metodologia activa i grupal, pretén millorar les competències de criança i habilitats, aconseguir que s’impliquin eficaçment en la construcció d’una dinàmica familiar positiva i promoure el desenvolupament de models parentals adequats.     

Xerrades

En moltes ocasions dins de les relacions familiars o escolars, sorgeixen dubtes que no sempre són fàcils de resoldre. És per això que des de Creixent oferim Xerrades on es tracten temes que acostumen a ser objecte de consulta tant als serveis professionals com a les mateixes escoles. Les Xerrades es porten a terme pels professionals de Creixent, i estan adreçades a famílies, centres educatius, mestres, associacions de pares i mares o qualsevol persona que estigui vinculada a l’educació i el desenvolupament dels infants. L’objectiu d’aquestes Xerrades és donar les eines necessàries per poder acompanyar als infants i joves en el seu dia a dia afavorint un vincle segur i benestar emocional.

CONTACTE