Project Description

La psicologia perinatal és aquella branca de la psicologia que s’ocupa dels aspectes psico-afectius que envolten el període del naixement. Contempla des de la concepció, l’embaràs, el part, el postpart fins la primera criança (0-3 anys).

L’objecte de la psicologia perinatal és promoure la salut mental materna i promoure el vincle entre la mare i el seu bebè per tal de cuidar el benestar emocional de tota la família.

Quins són els àmbits d’actuació de la psicologia perinatal?

Dins del període perinatal, hi ha diferents etapes en què una dona (o família) poden requerir atenció psicològica. L’acompanyament es farà sempre tenint en compte les característiques fisiològiques, psicològiques i emocionals pròpies de cada una d’aquestes etapes i d’acord amb les dificultats que poden aparèixer en cadascuna d’elles.

  • Preconcepció i concepció
  • Embaràs
  • Part
  • Postpart
  • Pèrdues gestacionals i perinatals

En quins formats s’ofereix la psicoteràpia perinatal?

L’acompanyament des de la psicologia perinatal es pot fer en format individual o grupal.

Individualment s’acompanya a la dona (o família) en aquesta transició a la maternitat i en les dificultats que puguin sorgir tal i com hem comentat amb anterioritat. Però també es pot realitzar en format grupal. El grup ofereix un espai per poder compartir amb altres dones experiències i inquietuds que es generen amb la maternitat,  per poder ser i sentir lliurement i sense judici. És una oportunitat per crear una tribu i sentir-se acompanyada per les altres dones, comptant sempre amb l’orientació d’una experta que dinamitza el grup i aporta els seus coneixements.

En resum…

Tal i com hem anat veient, la maternitat en si mateixa és una experiència de gran transcendència, un canvi vital que suposarà una transformació que pot ser positiva i enriquidora, però també és una etapa d’alta vulnerabilitat on poden aparèixer pors, ansietat, insatisfacció o tristesa. La psicologia perinatal es converteix en un recurs clau per afrontar aquesta etapa vital i actua com a eina preventiva per tal de vetllar per la salut mental materna, del nadó i de la família i del conjunt de la societat. Tal i com diu la psiquiatra perinatal Ibone Olza, “la societat en el seu conjunt es gesta amb cada nen i amb cada nena que neix. El mode col·lectiu en que observem i ens ocupem de sostenir la vida i als qui la fan possible i l’alimenten, impacta sobre cadascuna de nosaltres i ens defineix com humanitat.”

CONTACTE