ESCOLES I MESTRES

Creixent està format per un equip multidisciplinar de professionals especialitzats, amb una gran experiència i formació en els àmbits clínic i educatiu.

.

Activitats per escoles

L’essència de les escoles és vetllar pel desenvolupament de les potencialitats intel·lectuals, emotives i relacionals de cada individu en les diferents etapes de la vida. El problema recau en que en la societat actual, la manca de recursos per a l’educació és cada dia més visible i significativa, causant certes dificultats perquè els educadors/es puguin arribar a assolir els objectius establerts en referència a l’educació escolar dels infants.

El nostre projecte educatiu pretén ser un reforç al treball que desenvolupen els centres escolars, pel que un treball conjunt amb tots els agents del sector és necessari per afavorir la complementarietat educativa (educació formal i no formal) dels nens i nenes.

Com a espai educatiu oferim una programació d’activitats curriculars i amb intencionalitat pedagògica.

A l’inici del curs escolar es proposaran activitats semi dirigides i adaptades a cada nivell educatiu, com també a les característiques i necessitats dels infants. Aquestes s’oferiran en horari lectiu (horari a convenir) i estaran dirigides per un professional de Creixent i comptarà amb el suport del professorat de l’escola visitant.

Educació Infantil

Els contes i el Ioga:

Iniciarem als infants en la pràctica del ioga a través dels contes, afavorint la capacitat d’escolta activa, l’atenció i la concentració, a l’hora que treballem el control postural i dels diferents segments del cos i la motricitat fina.

Educació Primària

Cicle inicial

  • Ioga:  Introduirem el ioga en l’experiència motriu de l’infant per desenvolupar i controlar certs moviments del seu cos de manera lúdica.

Cicle Mitjà

  • Fem equip: Proposarem i conduirem diferents dinàmiques i jocs participatius per millorar la cohesió social i l’aprenentatge cooperatiu dins del grup classe.

Cicle Superior

  • Mindfulness: Oferirem un espai on utilitzar aquesta pràctica d’origen budista. Estudis demostren que als infants que duen a terme aquesta tècnica de meditació s’observen millores en l’aprenentatge, l’atenció, la creativitat i en el rendiment acadèmic. A més, també augmenta la capacitat d’introspecció i d’autocontrol i les habilitats prosocials.

Tallers i xerrades per mestres

Des de Creixent oferim Xerrades on es tracten temes que acostumen a ser objecte de consulta per les escoles i els mateixos docents. Amb aquestes xerrades i tallers s’ofereix formació, suport i assessorament professional per mestres i professors que treballen amb alumnat amb necessitats educatives especials o que en volen conèixer més.

Les Xerrades es porten a terme pels professionals de Creixent i tenen l’objectiu de  donar les eines necessàries per poder acompanyar als infants i joves en el desenvolupament acadèmic i personal.

CONTACTE