COM TREBALLEM

A Creixent treballem amb el màxim rigor seguint, principalment, la vessant cognitivo-conductual i utilitzant tècniques eficaces demostrades, per això, creiem en la importància de l’actualització constant mitjançant cursos i formacions.

.

COM TREBALLEM

A Creixent treballem amb el màxim rigor seguint, principalment, la vessant cognitivo-conductual i utilitzant tècniques eficaces demostrades, per això, creiem en la importància de l’actualització constant mitjançant cursos i formacions.

El procés que seguim consta de les següents fases:

Visita 0

És el primer contacte entre la família i el centre. En aquesta visita telefònica gratuïta s’explica el funcionament del centre i del servei que s’adequa més a les necessitats de cada família i s’acorda una primera visita per la recollida d’informació.

Primera visita

La primera visita de cada servei es realitza amb la família. En aquesta entrevista es recull tota la informació referent al motiu de consulta i a la història i desenvolupament de l’infant o el jove.

Avaluació i diagnòstic

  1. Administració de tests estandarditzats a l’escola per a complementar la informació.
  2. Exploració: Entrevista amb l’infant o jove i avaluació de les funcions cognitives.
  3. Devolució de resultats i plantejament del tractament: S’expliquen a la família els resultats de l’exploració i es fa una proposta d’intervenció en cas que sigui necessària.
  4. Contacte amb l’escola (sempre amb prèvia autorització de la família): Reunió amb l’escola per a comunicar els resultats de l’exploració i inici del tractament, resoldre dubtes i iniciar un treball en xarxa per anar tots en la mateixa direcció.

Intervenció

S’inicia la intervenció amb l’infant o jove personalitzant-ne els objectius i la metodologia en funció de les seves necessitats. Aquesta intervenció es realitza treballant coordinadament amb la família i l’escola.

 Seguiment

La fase de seguiment forma part de l‘última part de la intervenció. En aquesta fase oferim un servei de visites més espaiades, amb l’objectiu d’assegurar que les estratègies apreses i els objectius assolits es mantenen al llarg del temps.

CONTACTE