EQUIP

Creixent està format per un equip multidisciplinar de professionals especialitzats, amb una gran experiència i formació en els àmbits clínic i educatiu.

.

ALÍCIA MARTÍNEZ
ALÍCIA MARTÍNEZPsicòloga, psicopedagoga, mestra especialista en pedagogia terapèutica i coordinadora
Col·legiada Núm. 23694

Llicenciada en Psicologia per la UB.
Llicenciada en Psicopedagogia per la UB.
Graduada en Magisteri d’Educació Infantil, amb menció en Pedagogia Terapèutica, per la UNIR.
Certificat d’aptitud pedagògica (CAP) per la UB.

Formació específica en Reeducacions Psicopedagògiques.
Formació “Desenvolupament d’Habilitats Parentals”.
Formació en Grafologia.
Formació en lleure inclusiu per persones amb discapacitat.
Formació en orientació professional.

MIREIA PÉREZ
MIREIA PÉREZPsicòloga infanto-juvenil, general sanitària, reeducadora psicopedagògica i coordinadora
Col·legiada Núm. 21255

Llicenciada en Psicologia per la UAB.
Màster en Psiquiatria i Psicologia Clínica de la Infància i l’Adolescència a l’Hospital Clínic Universitari de Barcelona.
Curs especialista en Teràpia cognitivo-conductual en la infancia i l’adolescència a la UNED.
Acreditació en la formació clínica de l’instrument diagnòstic “Autism DIagnostic Interview revised (ADI-R)”.
Acreditació en la formació clínica de l’instrument diagnòstic “Escala d’Observació per al Diagnòstic de l’Autisme – 2 (ADOS-2)

Diversos seminaris especialitzats en psicopatologia infantil i juvenil.
Formació específica en reeducacions psicopedagògiques.
Formació específica en TDAH.
Formació específica en Trastorns d’Aprenentatge.

SÍLVIA ROSA
SÍLVIA ROSAPsicòloga infanto-juvenil, psicòloga jurídica, reeducadora psicopedagògica i coordinadora
Col·legiada Núm. 21002

Llicenciada en Psicologia per la UAB.
Màster en Psiquiatria i Psicologia Clínica de la Infància i l’Adolescència a l’Hospital Clínic Universitari de Barcelona.
Postgrau en Atenció Precoç: prevenció, diagnòstic i tractament, a ISEP Barcelona.
Màster en Psicologia Forense a ISEP Barcelona.
Acreditació en la formació clínica de l’instrument diagnòstic “Autism DIagnostic Interview revised (ADI-R)”.
Acreditació en la formació clínica de l’instrument diagnòstic “Escala d’Observació per al Diagnòstic de l’Autisme – 2 (ADOS-2)

Diversos seminaris especialitzats en psicopatologia infantil i juvenil.
Formació específica en reeducacions psicopedagògiques.
Formació específica en TDAH.
Formació específica en Trastorns d’Aprenentatge.

JUDITH JORQUERA
JUDITH JORQUERALogopeda especialista en llenguatge i parla, teràpia miofuncional i sordeses
Col·legiada Núm. 4452

Diplomada en Logopèdia per la UAB.
Màster en Trastorns del Llenguatge i la comunicació.

Formació específica en deglució atípica.

NATALIA CAZORLA
NATALIA CAZORLAPsicòloga infanto-juvenil, general sanitària i reeducadora psicopedagògica
Col·legiada Núm. 20797

Llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Màster en Psicopatologia clínica infanto-juvenil per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Formació específica en avaluació, diagnòstic i intervenció en TDAH, TEA i trastorns de l’aprenentatge.
Formació específica en reeducacions psicopedagògiques des d’un abordatge cognitiu-conductual.
Formació específica en Teràpia Breu Estratègica.
Certificat d’Educadora de Massatge Infantil a l’Associació Espanyola de Massatge Infantil (AEMI).
Formació en PAP (Primers Auxilis Psicològics).

NOELIA LÓPEZ
NOELIA LÓPEZPsicòloga general sanitària i reeducadora psicopedagògica
Col·legiada Núm. 27135

Graduada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Màster en Psicologia General Sanitària.
Formació específica en reeducacions psicopedagògiques.
Formació específica en Trastorns de l’aprenentatges, de la conducta i afectius.
Formació específica en TEA.

ALBA BLANCO
ALBA BLANCOPsicòloga general sanitària i reeducadora psicopedagògica
Col·legiada Núm. 27349

Graduada en Psicologia per la Universitat Oberta de Catalunya.
Màster en Psicologia General Sanitària per la Universitat Autònoma de
Barcelona.
Formació específica en reeducacions psicopedagògiques.
Formació específica en Trastorns d’Aprenentatge.
Formació específica en Intervenció Emocional i de Conducta en nens i
adolescents.

Acreditació en la formació clínica de l’instrument diagnòstic “Escala d’Observació per al Diagnòstic de l’Autisme – 2 (ADOS-2).

GEORGINA NAVARRO
GEORGINA NAVARROPsicòloga infanto-juvenil, general sanitària i reeducadora psicopedagògica
Col·legiada Núm. 25699

Graduada en Psicologia per la Universitat Ramon Llull.
Màster en Psicologia general sanitària per la Universitat Ramon Llull.
Cursant el Màster en Psicopedagogia per la UOC.

Formació en intervenció emocional i de la conducta en nens i adolescents (Hospital Sant Joan de Déu).
Formació específica en trastorns d’aprenentatge, de la conducta i afectius: Diagnòstic i intervenció (Hospital Sant Joan de Déu).
Formació en “Mindfulness Based in Stress Reduction”.

Acreditació en la formació clínica de l’instrument diagnòstic “Autism DIagnostic Interview revised (ADI-R)”.
Acreditació en la formació clínica de l’instrument diagnòstic “Escala d’Observació per al Diagnòstic de l’Autisme – 2 (ADOS-2).

MIREIA ALUJAS
MIREIA ALUJASPsicòloga educativa i reeducadora psicopedagògica
Col·legiada Núm. 30336

Graduada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, menció en Psicologia Educativa.
Especialista en Anàlisi i Intervenció Psicoeducatives.
Màster Universitari en Psicopedagogia per la Universitat Oberta de Catalunya.
Formació específica en reeducacions psicopedagògiques.

LUIS SALAR
LUIS SALARPsicòleg infanto-juvenil, general sanitari i reeducador psicopedagògic
Col·legiat Núm. 15729

Llicenciat en Psicologia per la Universitat de Barcelona.
Postgrau en Peritatge Psicològic Forense a la Universitat Autònoma de Barcelona.
Membre de la Secció de Psicologia Clínica, de la Salut i Psicoteràpia del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.

Formació en Reeducacions Psicopedagògiques des de l’abordatge cognitiu-conductual i en el diagnòstic i tractament del TDAH.
Formació específica en comportament conflictiu a l’adolescència.
Formació específica en dol.

ANNA CARRETÉ
ANNA CARRETÉPsicòloga general sanitària i reeducadora psicopedagògica
Col·legiada Núm. 31790

Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona.
Màster en Psicologia general sanitària per la UNIR.

Formació específica en Reeducacions Psicopedagògiques des de l’abordatge cognitiu-conductual.

LORENA RUIZ
LORENA RUIZLogopeda especialista en llenguatge i parla i teràpia miofuncional
Col·legiada Núm. 25699

Diplomada en Logopèdia a la Universitat autònoma de Barcelona.

ORIOL PARELLADA
ORIOL PARELLADAPsicòleg infanto-juvenil i reeducador psicopedagògic
Col·legiat Núm. 26455

Llicenciat en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb menció educativa i social.
Màster Interuniversitari en Psicologia de l’Educació per la Universitat de Barcelona.
Formació específica en Trastorns de l’Aprenentatge, de la Conducta i de l’Afectivitat.
Formació específica en Intervenció emocional i de conducta en infància i adolescència.

MARCEL CASES
MARCEL CASESPsicòleg general sanitari i reeducador psicopedagògic
Col·legiat Núm. 31504

Graduat en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Cursant el Màster en Psicologia General Sanitària per la Universitat de Barcelona.
Postgrau en Neurologia i Neuropsicologia de la Conducta Infantil.
Formació específica en reeducacions psicopedagògiques.

LAURA ISÚN
LAURA ISÚNPsicòloga general sanitària i reeducadora psicopedagògica
Col·legiat Núm. 30998

Graduada en Psicologia per la Universitat Ramon Llull- Blanquerna.
Màster en Psicologia General Sanitària per la UNIR.
Formació específica en Reeducacions Psicopedagògiques des de l’abordatge cognitiu-conductual.
Formació específica en EMDR.

ROSER VALLS
ROSER VALLSPsicòloga general sanitària i reeducadora psicopedagògica
Col·legiada 26.794

Graduada en Psicologia per la Universitat Ramon Llull- Blanquerna.

Màster en Psicologia General Sanitària per la Universitat Ramon Llull- Blanquerna.

Màster en Psicoteràpia Humanista per l’Institut Erich Fromm, Barcelona

Formació especifica en intervenció en Psicologia infanto-Juvenil.

Formació específica Reeducacions Psicopedagògiques: TDAH, Dislèxia, Discalcúlia, Trastorn del Llenguatge, Tècniques de modificació de la conducta i Tècniques d’estudi.

Cursant formació en “Entrenament Emocional Familiar”: intel·ligència emocional i comunicació per a infants, adolescents i pares.

CONTACTE