Project Description

La psicologia clínica infanto-juvenil es troba dins l’àmbit sanitari i està orientada a satisfer les necessitats derivades de possibles dificultats que es poden trobar durant l’etapa de la infantesa o l’adolescència. Amb el propòsit d’aconseguir el benestar emocional i un bon desenvolupament, pretén reconduir aquelles situacions en què les emocions, els pensaments, i/o els comportaments generen malestar o interfereixen de manera negativa en algun àmbit.

Oferim un servei personalitzat per a cada infant i família, donant una resposta integral i tenint en compte els diferents contextos (principalment familiar i escolar) i incorporant-los en el procés si és necessari.

A Creixent duem a terme aquest procés des d’una perspectiva reforçadora, donant els recursos necessaris i les estratègies i, a la vegada, potenciant els punts forts i les habilitats de cada persona.

Algunes d’aquestes dificultats són:

 • Malestar emocional o tristesa.

 • Baixa autoestima i inseguretat.

 • Ansietat, pors o fòbies.

 • Trastorn obsessiu-compulsiu.

 • Dificultats en moments de canvis (separacions, canvis d’escola, canvis de residencia) o pèrdues d’éssers estimats.

 • Estrès post-traumàtic.

 • Trastorns de l’eliminació (enuresi o encopresi).

 • Trastorns del son.

 • Dificultats de concentració i/o excés de moviment i inquietud motriu.

 • Problemes en la conducta alimentària.

 • Dificultats per acceptar les normes o els límits.

 • Problemes de comportament.

 • Dificultats en l’autocontrol i/o agressivitat.

 • Timidesa o dèficit en les habilitats socials.

 • Bullying i altres problemàtiques en l’àmbit escolar.

Trastorn de l’Espectre Autista (TEA)

La intervenció que realitzem a Creixent amb els infants amb TEA és sempre individualitzada i adaptada per cada nen/a i la seva família, amb el propòsit de millorar la seva adaptació i qualitat de vida. Per aconseguir-ho, treballem de forma paral·lela els següents àmbits: Interacció, Imaginació i Comunicació Social, Interessos Restringits i Conductes Repetitives.

Els principals objectius que abordem són els següents:

 • Recolzament i suport als infants i les famílies

 • Identificació, regulació i gestió d’emocions

 • Millorar Habilitats Socials

 • Treballar les dificultats en les Funcions Executives (memòria, atenció, planificació)

 • Intervenció en les alteracions de la comunicació, llenguatge (pragmàtica, prosòdia, parla…)

 • Estimulació sensorial

 • Treballar flexibilitat i rutines

 • Ampliar ventall d’interessos

 • Coordinació amb escola i/o altres professionals vinculats amb el cas

CONTACTE