Project Description

Els grups de CREIXENT JUNTS tenen com a objectiu oferir un espai de seguretat i confiança on adquirir estratègies i habilitats per millorar la relació i la comunicació amb els altres, aprendre a realitzar conductes socials adequades i augmentar la seva autoestima, alhora que aprenen a identificar i gestionar les seves emocions.

Els objectius que es porten a terme són els següents:

 • Desenvolupar l’autoestima i la confiança en si mateix/a.
 • Conèixer i aprendre a gestionar les emocions.
 • Adquirir estratègies per millorar les habilitats de
 • Fomentar la comunicació i relació amb els altres.
 • Aprendre a solucionar conflictes.
 • Adquirir major tolerància a la frustració.
 • Fomentar l’escolta activa.
 • Treballar la Teoria de la ment.
 • Adquirir major empatia i assertivitat.
 • Fomentar el treball cooperatiu.
 • Desenvolupar l‘autocontrol i autoregulació emocional.
 • Adquirir més autonomia.

Els grups  tenen un màxim de 5 participants i les sessions grupals són d’una hora de duració i es duen a terme de forma quinzenal. Els grups són oberts, pel que els infants es podran incorporar en el moment que ho necessitin.

A Creixent creiem que és imprescindible el treball coordinat amb les famílies, per això, en finalitzar cada sessió, les famílies reben un feedback personalitzat de l’evolució de cada infant, aportant estratègies i pautes en cas de ser necessàries.

Edats

Els diferents grups están formats segons l’edat. Els grups d’infantil són per a  infants de 5 a 7 anys i de 8 a 11 anys. Els grups de joves estan formats per adolescents de 12 a 13 anys i de 14 a 16 anys.

Nombre de sessions

El nombre de sessions a realitzar estarà adaptat a cada un dels participants, depenent de la seva evolució. La incorporació al grup pot realitzar-se en qualsevol moment del curs.

Aprenentatge significatiu

Els objectius de cada sessió es treballen a través del joc, per tal que els infants gaudeixin mentre incorporen els aprenentatges.

CONTACTE