SERVEIS

A Creixent oferim diversos tipus de tractaments que ens ajudaran a assolir els nostres objectius. El tipus d’intervenció es dissenya i orienta de forma individualitzada en funció de les necessitats de cada persona. 

2023-01-18T11:30:37+01:00

Activitats per Escoles

Des de Creixent volem oferir a les escoles una programació d’activitats curriculars i amb intencionalitat pedagògica, que pugui ser un reforç al treball que desenvolupen els centres escolars, per afavorir la complementarietat educativa (educació formal i no formal) dels nens i nenes. Us oferim una cartera d'activitats i projectes ja creats i [...]

2023-01-18T00:09:11+01:00

Grups d’habilitats socials

Els grups de CREIXENT JUNTS tenen com a objectiu oferir un espai de seguretat i confiança on adquirir estratègies i habilitats per millorar la relació i la comunicació amb els altres, aprendre a realitzar conductes socials adequades i augmentar la seva autoestima, alhora que aprenen [...]

2023-02-09T12:08:49+01:00

Reeducacions Psicopedagògiques

Les reeducacions són intervencions psicopedagògiques personalitzades orientades a treballar les dificultats que interfereixen en l'àmbit acadèmic dels infants i adolescents amb un acompanyament individualitzat i ajustat a les seves necessitats específiques. En les reeducacions tractarem: Dificultats en la lectoescriptura i la comprensió lectora  [...]

2022-01-28T15:07:56+01:00

Psicologia Clínica

La psicologia clínica infanto-juvenil es troba dins l’àmbit sanitari i està orientada a satisfer les necessitats derivades de possibles dificultats que es poden trobar durant l’etapa de la infantesa o l’adolescència. Amb el propòsit d’aconseguir el benestar emocional i un bon desenvolupament, pretén reconduir aquelles [...]

2022-01-28T15:09:04+01:00

Logopèdia

La logopèdia comprèn els processos de la comunicació humana, els trastorns que hi estan relacionats i el coneixement dels mitjans per prevenir-los, avaluar-los i tractar-los. La logopeda realitza intervencions orientades a millorar el llenguatge i la comunicació, ja siguin en edat infantil o adulta. La [...]

2023-02-10T11:13:30+01:00

Avaluació i Diagnòstic

Creixent ofereix un servei d’avaluació que, no només es centra a explorar les característiques de cada persona, sinó que també té en compte tot l’entorn de la persona (com la família o l’escola). Permet determinar el nivell de desenvolupament maduratiu i establir o descartar si [...]

2022-01-28T14:52:38+01:00

Psicologia Jurídica

En un procés de separació o divorci, sovint és necessari sol·licitar a un psicòleg forense un informe pericial de família per a rebre assessorament sobre quin seria el règim de visites més adequat o si el procés pel que està passant la família pot estar [...]

TALLERS I XERRADES

Escoles i mestres

Des de Creixent oferim Xerrades on es tracten temes que acostumen a ser objecte de consulta per les escoles i els mateixos docents. Amb aquestes xerrades i tallers s’ofereix formació, suport i assessorament professional per mestres i professors que treballen amb alumnat amb necessitats educatives especials o que en volen conèixer més.

Les Xerrades es porten a terme per professionals amb l’objectiu de  donar les eines necessàries per poder acompanyar als infants i joves en el desenvolupament acadèmic i personal.

MÉS INFORMACIÓ

CONTACTE