SERVEIS

A Creixent oferim diversos tipus de tractaments que ens ajudaran a assolir els nostres objectius. El tipus d’intervenció es dissenya i orienta de forma individualitzada en funció de les necessitats de cada persona. 

2022-01-28T15:01:49+01:00

Grups d’habilitats socials

Els grups de CREIXENT JUNTS tenen com a objectiu oferir un espai de seguretat i confiança on adquirir estratègies i habilitats per millorar la relació i la comunicació amb els altres, aprendre a realitzar conductes socials adequades i augmentar la seva autoestima, alhora que aprenen [...]

2022-01-28T15:12:48+01:00

Reeducacions Psicopedagògiques

Les reeducacions són intervencions psicopedagògiques personalitzades orientades a treballar les dificultats que interfereixen en l'àmbit acadèmic dels infants i adolescents amb un acompanyament individualitzat i ajustat a les seves necessitats específiques. En les reeducacions tractarem: Dificultats en la lectoescriptura i la comprensió lectora o [...]

2022-01-28T15:07:56+01:00

Psicologia Clínica

La psicologia clínica infanto-juvenil es troba dins l’àmbit sanitari i està orientada a satisfer les necessitats derivades de possibles dificultats que es poden trobar durant l’etapa de la infantesa o l’adolescència. Amb el propòsit d’aconseguir el benestar emocional i un bon desenvolupament, pretén reconduir aquelles [...]

2022-01-28T15:09:04+01:00

Logopèdia

La logopèdia comprèn els processos de la comunicació humana, els trastorns que hi estan relacionats i el coneixement dels mitjans per prevenir-los, avaluar-los i tractar-los. La logopeda realitza intervencions orientades a millorar el llenguatge i la comunicació, ja siguin en edat infantil o adulta. La [...]

2022-01-28T15:10:15+01:00

Avaluació i Diagnòstic

Creixent ofereix un servei d’avaluació que, no només es centra en explorar les característiques de cada persona, sinó que també té en compte tot l’entorn de la persona (com la família o l’escola). Permet determinar el nivell de desenvolupament maduratiu i establir o descartar si [...]

2022-01-28T14:52:38+01:00

Psicologia Jurídica

En un procés de separació o divorci, sovint és necessari sol·licitar a un psicòleg forense un informe pericial de família per a rebre assessorament sobre quin seria el règim de visites més adequat o si el procés pel que està passant la família pot estar [...]

TALLERS I XERRADES

Pares i mares

Els Tallers per Pares i Mares són un recurs de suport per les famílies, un espai d’informació, formació i reflexió en aspectes relacionats amb la criança, l’educació i les funcions parentals.

Amb aquests tallers volem promoure espais de reflexió sobre situacions quotidianes, funcionament familiar i comunicació per tal que les famílies puguin adquirir recursos, habilitats i pautes saludables per la dinàmica familiar i el creixement integral dels infants.

MÉS INFORMACIÓ

Escoles i mestres

Des de Creixent oferim Xerrades on es tracten temes que acostumen a ser objecte de consulta per les escoles i els mateixos docents. Amb aquestes xerrades i tallers s’ofereix formació, suport i assessorament professional per mestres i professors que treballen amb alumnat amb necessitats educatives especials o que en volen conèixer més.

Les Xerrades es porten a terme per professionals amb l’objectiu de  donar les eines necessàries per poder acompanyar als infants i joves en el desenvolupament acadèmic i personal.

MÉS INFORMACIÓ

CONTACTE