Project Description

En un procés de separació o divorci, sovint és necessari sol·licitar a un psicòleg forense un informe pericial de família per a rebre assessorament sobre quin seria el règim de visites més adequat o si el procés pel que està passant la família pot estar afectant psicològicament als menors.

A Creixent, la Psicologia Forense actua dins l’àmbit del Dret de Família, intervenint a les següents àrees:

Violència familiar.

– Guarda i custòdia dels menors (capacitats dels progenitors).

– Establiment règim de visites i seguiment del mateix.

Adopció i tutela dels menors.

Efectes psicològics de la separació o el divorci.

Informe pericial

És un document escrit en el que el pèrit exposa les seves consideracions i conclusions sobre els fets que han estat objecte de la perícia, per tal d’assessorar als progenitors, advocats i jutges sobre les decisions finals. En alguns casos, el pèrit haurà de ratificar-se verbalment en presència judicial. Aquesta resposta tècnica en forma d’informe, tindrà sempre com a principi rector el benestar del menor.

CONTACTE