Project Description

La logopèdia comprèn els processos de la comunicació humana, els trastorns que hi estan relacionats i el coneixement dels mitjans per prevenir-los, avaluar-los i tractar-los.

La logopeda realitza intervencions orientades a millorar el llenguatge i la comunicació, ja siguin en edat infantil o adulta. La intervenció s’inicia amb un estudi previ del pacient, on s’exploren totes les àrees afectades, i es defineix, en funció dels resultats, un diagnòstic i el tipus d’intervenció que necessita. Així mateix, es manté coordinació amb l’escola i la família per tal d’assegurar l’adquisició dels diferents aprenentatges.

La logopèdia engloba, per tant, les alteracions de la veu, l’audició, la parla, el llenguatge (oral i escrit), les funcions oro-facials i deglutòries.

A Creixent oferim tractament en les següents àrees:

  • Alteracions en els sons de la parla: Dislàlies

  • Alteracions en la fluïdesa de la parla: Disfèmia i disfluències.

  • Retard o alteracions en l’adquisició de vocabulari, en la construcció i producció de les frases i el discurs: Retard del llenguatge, Trastorn Específic del llenguatge –TEL-, alteracions del llenguatge secundàries a altres patologies, com per exemple, TDAH.

  • Retard o alteracions en l’adquisició de la lectura i l’escriptura: Trastorn específic de l’aprenentatge de la lectoescriptura –Dislèxia, Disortografia, Disgrafia.

  • Alteracions en les funcions orofacials: Deglució atípica i disfàgia.

  • Alteracions de causa neurològica: Afàsia

  • Alteracions en l’audició: Sordesa o Hipoacúsia.

CONTACTE