En moltes ocasions, els infants mostren conductes disruptives davant de situacions que els són complicades de gestionar de manera assertiva i que, en moltes ocasions, els provoquen malestar. Majoritàriament, aquestes conductes, precisament, estan estretament relacionades amb l’expressió d’aquest malestar emocional, així com també amb la recerca dels límits i la gestió de la frustració. La recerca dels límits forma part del desenvolupament dels infants i haurem de ser els adults els qui els ajudem a trobar-los.

 

Quan apareix la frustració, poden aparèixer diferents conductes disruptives:

 

En conseqüència, tant pels pares, com pels familiars i pel professorat, aquestes conductes realitzades poden generar malestar i esgotament i també es poden originar frustracions. Com a adults, l’objectiu principal de la nostra intervenció serà atendre el malestar de l’infant. I, en moltes ocasions, també caldrà analitzar cada situació, quins són els detonants d’aquests comportaments i  si existeixen conductes que, d’alguna manera, també estiguin contribuint a reforçar-los. Una de les raons que poden estar influint, recau que, a vegades, serem nosaltres mateixos els qui reforcem d’alguna manera la realització d’aquesta. Per tant, si l’atenció provoca un manteniment de la conducta, la retirada de l’atenció afavorirà a l’extinció de la conducta indicada.

 

LA TÈCNICA DE L’EXTINCIÓ

Aquesta consisteix a retirar l’atenció de les conductes que es vulguin eliminar. Cal destacar que no es tracta d’una conseqüència i que s’ha de plantejar des de l’oportunitat per a poder contenir i acompanyar des de la calma aquella conducta. És per això que, a més a més, es pot proposar parlar sobre els seus sentiments i sobre el que li succeeix en el moment que deixi de fer la conducta disruptiva mostrada. Tanmateix, no oblidar mai la importància del reforçament positiu de qualsevol altra conducta adequada per tal que augmenti la seva mostra.

El gran llibre de les millores

Una bona eina per tal de fomentar les conductes positives seria la “el gran llibre de les millores”. En primer lloc, es demanarà poder crear o comprar un llibreta amb fulls blancs. En aquesta llibreta, amb l’ajuda dels pares, l’infant escriurà totes i cada una de les millores que es vagin observant. Un bon moment per realitzar-ho podria ser a l’hora d’anar a dormir i així, tenir un moment de tranquil·litat on poder-les recordar i reforçar a l’infant la seva evolució.

 

Els cistells de els conductes disruptives 

Aquesta tècnica consisteix, primerament, en elaborar 3 cistells de diferents colors, en els quals hi introduirem unes conductes o unes altres en relació amb el seu nivell de gravetat. Aquesta divisió és una proposta general, però és important que cada família revisi quines són les seves expectatives i prioritats en aquesta classificació. Un cop feta la divisió de la conductes, introduirem les conseqüències de cada grup.

  • Cistella de color verd: Conductes inadequades que no generen risc ni problemes en la dinàmica familiar.
  • Cistella de color groc: Conductes sense risc propi o aliè, però que generen problemes importants en la dinàmica familiar.
  • Cistella de color vermell: Conductes amb risc propi o  aliè

Sabem que aquestes tècniques de modificació de conducta han demostrat ser eficaces però, sempre haurem d’acompanyar-les de l’abordatge de la gestió emocional i analitzar cada situació de manera individual per tal de poder ajustar els objectius i les ajudes pertinents.

 

Georgina Navarro

Psicòloga infanto-juvenil, general sanitària i reeducadora psicopedagògica

Col·legiada Núm. 25699