Quines estratègies acadèmiques es poden ensenyar i practicar a casa segons l’edat de l’infant per potenciar la planificació i l’organització?

Entre els 3 i els 6 anys:

En aquesta edat és important fomentar el joc com a mitjà de diversió i aprenentatge. No obstant això, valorant l’inici de l’escolaritat és aconsellable que vagin aprenent a diferenciar l’espai de joc de l’espai de treball. Per tant, a casa, es pot establir mitja hora de repàs escolar al dia.

Les estratègies que es poden utilitzar per ajudar als nens a desenvolupar la capacitat de planificació i organització en l’àmbit acadèmic, durant aquest període d’edat, són semblants a les proposades en l’àmbit quotidià. En no tenir adquirida la lectoescriptura, és imprescindible proporcionar material visual com a guia.

 • Utilitzar un horari amb imatges, per identificar les tasques que s’han de fer i quan.

 • Elaborar un plafó amb imatges dels passos que es necessiten fer per realitzar les tasques.
 • Establir un espai de treball diferent al del joc.

 • Tenir accessible el material de treball (llibres, colors, fulles, pintures, etc.)

 • Fer fotos del material i col·locar-lo en el lloc on hauria d’anar a l’hora de treballar, per tal que l’infant sàpiga què necessita i on posar-lo.
 • Establir una rutina per recollir l’espai de treball abans d’anar a jugar.

 

 

Entre els 7 i els 10 anys:

Aquest període d’edat és clau per a la formació acadèmica del nen, ja que està assumint la lectoescriptura, el raonament matemàtic i els aspectes fonamentals de l’entorn. És per aquest motiu que és de vital importància establir uns bons hàbits d’estudi a casa.

Les coses que ha de fer un infant en aquestes edats a casa, són principalment els deures i estudiar. No obstant això, també és important establir un espai de lectura al dia, revisió de la carpeta i l’agenda, organització de la motxilla, preparació dels apunts i aprendre tècniques d’estudi.

Les estratègies que es poden utilitzar per ajudar als nens a desenvolupar la capacitat de planificació i organització en l’àmbit acadèmic són:

 • Establir un espai de treball tranquil i espaiós.

 • Pactar un horari fixe per estudiar i per preparar la motxilla.

 • Gestionar el temps d’estudi: Concentrar-se ¾ d’hora i descansar 15 min.

 • Revisar l’agenda escolar diàriament.

 • Utilitzar una carpeta amb apartats on apuntar el nom de l’assignatura associada a un color.

 • Fer planificacions setmanals.
 • Utilitzar autoinstruccions tant de forma verbal com escrita.
 • Indicar en un paper els passos a seguir per fer els deures.

 • Elaborar un cartell amb els passos bàsics a fer: m’aturo, llegeixo, comprenc, faig i reviso.
 • A cada fulla pintar un quadre del color que té assignada aquella assignatura.
 • Establir els passos per a realitzar diferents tasques (per exemple: preparar un dictat, fer una redacció o comprendre un lectura).
 • Fomentar el treball en grup.

 

 

Entre els 11 i els 17 anys:

Aquest marge d’edat engloba l’E.S.O i amb ella més exigències en l’autonomia de l’infant/adolescent. El professorat exigeix puntualitat a les classes i a l’hora d’entregar els treballs i/o tasques, apuntar els deures i responsabilitzar-se de fer-los, portar el material necessari i certes pautes de presentació en les tasques.  Per tant, el jove ja ha de controlar l’orientació temporal, saber portar un horari escolar, preparar-se la motxilla, preveure quin material necessitarà, tenir el seu material complet, fer-ne un bon ús i saber organitzar i prioritzar les seves tasques escolar.

Les estratègies que es poden utilitzar per ajudar als infants i adolescents a desenvolupar la capacitat de planificació i organització en l’àmbit acadèmic són les mateixes que en l’etapa anterior però més elaborades:

 • Establir un espai de treball tranquil i espaiós.
 • Pactar un horari fixe per estudiar i per preparar la motxilla.
 • Gestionar el temps d’estudi. Concentrar-se ¾ d’hora i descansar 15 min.
 • Revisar l’agenda escolar diàriament.
 • Utilitzar una carpeta amb apartats.
 • Fer planificacions setmanals.
 • Tenir un calendari gran a l’habitació on anotar les dates de les entregues de treballs i dels exàmens.

 • Dividir en subtasques una tasca per valorar com començar, com continuar i finalitzar amb èxit.
 • Utilitzar autoinstruccions tant de forma verbal com escrita.

 • Proporcionar material com pòsits, adhesius o subratlladors.

 • Establir els passos per a realitzar diferents tasques (per exemple: preparar un dictat, fer una redacció o comprendre un lectura).
 • Fomentar el treball en grup.
 • Aprendre estratègies d’estudi mnemotècniques.
 • Aprendre a treballar la informació escrita amb resums i esquemes.

La planificació i l’organització també es poden fomentar amb jocs o tasques que no estiguin relacionades directament amb la comesa que es vol realitzar, però que potenciaran el circuit neuronal d’aquestes funcions executives, proporcionant un major desenvolupant i consistència.

Alguns exemples són:

 • Joc simbòlic
 • Mímica
 • Jocs de taula amb regles i torns
 • Laberints
 • Manualitats
 • Receptes
 • Col·leccions
 • Organitzar la festa d’aniversari
 • Preparar un viatge

 

Esperem que us hagi estat d’ajuda.

 

Quedem a la vostra disposició per a qualsevol dubte.

 

Natàlia Cazorla

Psicòloga general sanitària infanto-juvenil 

Col·legiada Núm. 20797