L’adquisició del llenguatge i la destresa en la comunicació en els més petits és una de les fites més importants en el seu creixement. Un desenvolupament correcte en aquesta àrea facilitarà la comunicació i la socialització amb adults i iguals, la comprensió de l’entorn, així com l’autocontrol de la pròpia conducta.

 

Durant els primers mesos i anys els infants aprenen a emetre sons, pronunciar síl·labes, dir paraules, adquirir vocabulari, construir frases, explicar vivències… És per això que resulta tan important parar especial atenció en aquesta àrea. La detecció primerenca de dificultats en l’articulació dels fonemes, en l’estructuració de les frases, en el discurs… ajudarà  als nostres fills i filles a tenir una millor evolució, comprensió i adaptació a l’entorn quotidià que ens envolta.

 

La logopèdia és la disciplina que s’ocupa de l’estudi, el diagnòstic, el tractament i la prevenció dels trastorns de la comunicació, i, els/les logopedes, són els/les professionals que poden ajudar-nos a conèixer millor com ha de ser el desenvolupament de la comunicació i el llenguatge dels nostres infants.

 

En aquest article us explicarem alguns dels signes d’alerta que podríem trobar en el desenvolupament del llenguatge dels infants i quin seria el moment adequat per demanar el suport d’un o una professional en l’àrea.

 

 

SIGNES D’ALERTA EN EL DESENVOLUPAMENT DEL LLENGUATGE INFANTIL:

Cada infant té un ritme propi de desenvolupament, tant en l’adquisició del llenguatge com en la resta d’àrees, i per això cal ser pacient i observador. Aquí us indiquem quins moments o situacions poden ser signes d’alerta en les diferents edats o moments de l’infant amb la finalitat de deixar enrere la mítica frase de: “no et preocupis, ja parlarà”.

 

 

0-8 mesos: 

 • No reacciona als sons o a la veu humana.
 • No somriu
 • No emet sons
 • No hi ha intent d’imitació dels sons de l’adult
 • No manté contacte ocular amb l’adult.
 • No hi ha balboteig

 

8-18 mesos: 

 • No reconeix el seu nom
 • No comprèn les paraules més habituals del seu entorn
 • No fa gestos
 • No pronuncia cap síl·laba
 • No assenyala, mira o toca objectes que li diu l’adult
 • No diu cap paraula

 

18-24 mesos: 

 • No diu petites frases bàsiques
 • No utilitza el “no”
 • No mastega correctament
 • No comprèn ordres senzilles (té, dona’m)

 

 

2-3 anys 

 • Repeteix tot el que se li diu (ecolàlies)
 • Les seves frases no s’entenen
 • Baveja molt
 • El seu vocabulari és inferior a 50 paraules
 • No produeix frases de 2-3 paraules
 • No utilitza plurals
 • No fa joc simbòlic
 • No diu el seu nom

3-4 anys 

 • Utilitza pocs verbs
 • No fa preguntes
 • No comprèn ordres i explicacions senzilles
 • No pronuncia la síl·laba o lletra final de les paraules
 • Fa substitucions de moltes lletres

 

4 -5 anys 

 • Respira amb la boca oberta
 • Només l’entenen les persones del seu entorn
 • No pronuncia bé la majoria de les lletres
 • Utilitza frases de 3 paraules o menys
 • Omet pronoms, articles, verbs…
 • Molt poc vocabulari
 • Dificultats per explicar-se
 • Dificultats per entendre frases llargues
 • Omet, afegeix o canvia lletres quan parla

 

5-6 anys: 

 • No pronuncia bé tots els sons de la parla (incloses la vibrant alveolar múltiple i simple)
 • Dificultats per entendre conceptes (a dins, a sobre)
 • Presenta tartamudeig
 • Errors en l’estructura de la frase i conjugacions dels verbs
 • La parla és poc entenedora.

 

Aquesta informació pretén donar un marc de referència per conèixer quines són les competències lingüístiques que es van adquirint al llarg dels primers anys de vida, a nivell general. Com ja hem dit, cada infant té el seu propi ritme de desenvolupament, i en aquest influeixen factors socials, emocionals, familiars, personals, etc. Tot i això, si podem observar algun d’aquests signes o bé un retard en alguna de les fites esmenades, us recomanem que us poseu en contacte amb un professional.

Si teniu qualsevol dubte, us podeu posar en contacte amb nosaltres.

 

 

 

                                                                Judith Jorquera Curiel

Logopeda