La psicologia perinatal és aquella branca de la psicologia que s’ocupa dels aspectes psicoafectius que envolten el període del naixement. Contempla des de la concepció, l’embaràs, el part, el postpart fins la primera criança (0-3 anys).

L’objecte de la psicologia perinatal és promoure la salut mental materna i promoure el vincle entre la mare i el seu bebè per tal de cuidar el benestar emocional de tota la família.

 

Quins són els àmbits d’actuació de la psicologia perinatal?

Dins del període perinatal, hi ha diferents etapes en  què una dona (o família) poden requerir atenció psicològica. L’acompanyament es farà sempre tenint en compte les característiques fisiològiques, psicològiques i emocionals pròpies de cada una d’aquestes etapes i d’acord amb les dificultats que poden aparèixer en cadascuna d’elles.

  • Pre-concepció i concepció

La maternitat comença amb el desig de ser mare, quan comencem a crear una imatge mental sobre el nostre fill o filla. Ja des d’aquesta fase més inicial la psicologia perinatal pot acompanyar les emocions que poden aparèixer al voltant del procés de cerca d’embaràs, especialment en els casos en els què aquest no està resultant fàcil i la frustració i la incertesa estan molt presents. Quan aquest procés de recerca s’allarga en el temps, cada cop són més les parelles que opten per recórrer a un tractament de reproducció assistida i durant el procés poden aparèixer pors i ansietat, es viuran dols que poden quedar encoberts o no resolts. Un bon acompanyament psicològic permetrà viure aquest procés amb més benestar emocional i equilibri.

  • Embaràs

El període de gestació comporta canvis a nivell fisiològic, però també és un període de grans canvis psicològics i emocionals per a la mare. Tot i que l’embaràs es viu en moltes ocasions des de la il·lusió i l’alegria, també és freqüent que estiguin presents emocions com la por, l’ansietat i la tristesa ja que és una etapa d’alta sensibilitat on la dona pot sentir la necessitat de revisar-se i comprendre els seus propis vincles primaris i pot reviure etapes del seu passat que han estat difícils o traumàtiques. Rebre una atenció psicològica ens permetrà no només  millorar la salut materna (i del nadó) durant l’embaràs, sinó també prevenir possibles dificultats en el postpart i la criança.

  • Part  

El part és una experiència vital de gran intensitat que quedarà gravada en la memòria física i emocional de la dona i del bebè. És freqüent relacionar el part amb la incertesa i la por i és clau poder entendre i acompanyar aquestes emocions i conèixer la fisiologia del part per tal d’afrontar el moment del naixement des de la seguretat, la confiança i l’empoderament necessari per a que sigui una experiència positiva.

 

  • Postpart

L’arribada d’un nadó suposa una revolució a nivell individual per la mare i també pel sistema familiar. Suposa adaptar-se a una situació nova que freqüentment no concorda amb les expectatives que teníem creades. Problemes amb la lactància, dificultats amb el son, els nous rols familiars… són aspectes que poden fer difícil l’adaptació a la nova situació. Conèixer les necessitats reals del nadó i afrontar aquest moment des del benestar emocional serà clau per gaudir del postpart i dels primers mesos de criança i per poder garantir un bon vincle entre la diada mare-bebè, aspecte que contribuirà a assentar les bases per a un desenvolupament psíquic saludable del nadó en un futur.

 

  • Pèrdues gestacionals i perinatals

El dol gestacional i perinatal segueix sent un tema tabú que es tendeix a invisibilitzar, tot i que es calcula que una de cada quadre dones pateixen una pèrdua durant l’embaràs. El dol en aquests casos sol ser silenciat i es sol viure en soledat. En aquests casos, la psicòloga perinatal ofereix un espai on poder parlar-ne, sentir-se compresa i sostinguda i poder així elaborar el dol i integrar la pèrdua.

 

En quins formats s’ofereix la psicoteràpia perinatal?

L’acompanyament des de la psicologia perinatal es pot fer en format individual o grupal.

Individualment s’acompanya a la dona (o família) en aquesta transició a la maternitat i en les dificultats que puguin sorgir tal i com hem comentat amb anterioritat. Però també es pot realitzar en format grupal. El grup ofereix un espai per poder compartir amb altres dones experiències i inquietuds que es generen amb la maternitat,  per poder ser i sentir lliurement i sense judici. És una oportunitat per crear una tribu i sentir-se acompanyada per les altres dones, comptant sempre amb l’orientació d’una experta que dinamitza el grup i aporta els seus coneixements.

 

En resum…

Tal i com hem anat veient, la maternitat en si mateixa és una experiència de gran transcendència, un canvi vital que suposarà una transformació que pot ser positiva i enriquidora, però també és una etapa d’alta vulnerabilitat on poden aparèixer pors, ansietat, insatisfacció o tristesa. La psicologia perinatal es converteix en un recurs clau per afrontar aquesta etapa vital i actua com a eina preventiva per tal de vetllar per la salut mental materna, del nadó i de la família i del conjunt de la societat. Tal i com diu la psiquiatra perinatal Ibone Olza, “la societat en el seu conjunt es gesta amb cada nen i amb cada nena que neix. El mode col·lectiu en que observem i ens ocupem de sostenir la vida i als qui la fan possible i l’alimenten, impacta sobre cadascuna de nosaltres i ens defineix com humanitat.”

 

Ana Solans

Psicologia Perinatal

Col·legiada Núm. 15475